Nguyên Tắc

04/09/2019
Tư Vấn Kỹ Thuật

NGUYÊN TẮC CANH TÁC HỮU CƠ CỦA MQBIOFARM

NGUYÊN TẮC CANH TÁC HỮU CƠ CỦA MQBIOFARM

Quy trình canh tác Hữu Cơ của MQ Biofarm dựa trên nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ (PGS) bao gồm:

  • Sản xuất thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao;
  • Tăng cường chu kỳ sinh học trong hệ thống trang trại
  • Duy trì và tang độ màu mỡ của đất
  • Làm việc trong hệ thống khép kín nhiều nhất có thể
  • Tránh gây ô Nhiễm từ canh tác nông nghiệp
  • Giảm thiểu sử dụng nguồn nguyên liệu không có khả năng phục hồi
  • Duy trì và bảo vệ môi trường
  • Sử dụng các biện pháp sinh học để tạo cân bằng sinh thái của Vườn
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thực Phẩm hữu cơ là gì

Thực Phẩm hữu cơ là gì

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là sản xuất theo nguyên tắc được quy định trong tiêu chuẩn Quốc tế...
Facebook Chat